Nyheter

Vill du att hittaut ska finnas på din ort?

hittaut säljfolder.PNG hittaut säljfolder.PNG
Hittaut är form av orientering där karta och digitala medel står i fokus. Deltagaren behöver inga förkunskaper. Det enda som krävs är lite tid, vilja och nyfikenhet. Let us find out!Många goda skäl att arrangera hittaut

- dags för din ort att haka på?


hittaut är en av Sveriges största hälsofrämjande satsningar 2018. Målet är att få fler i rörelse med hjälp av orientering under enkla och tillgängliga former. Här kan du läsa om hur din förening blir en del av hittaut.

Svenska Orienteringsförbundet storsatsar på hittaut - en satsning som ska generera mer motion, få en aktivare, friskare och mer välmående befolkning, både fysiskt och psykiskt. Hittaut bidrar långsiktigt till folkhälsa och arbetar aktivt med folkhälsomålet 9 – ökad fysik aktivitet. Här vill informera dig och din förening om hittaut och vad din förening kan få ut av att arrangera hittaut.

Vad är hittaut?
hittaut är en enklare form av orientering där Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) tillsammans med den lokala föreningen uppmuntrar till fysisk aktivitet och ökat välbefinnande. hittaut riktar sig till alla och i fokus står karta och digital teknik. I staden och närliggande skogsområden finns kontroller (så kallade checkpoints) utspridda med olika svårighetsgrad. Deltagarens uppgift är att hitta dem med hjälp av karta och/eller gps för att sedan registrera koderna på sitt konto via en hemsida eller en app.

Här några snabba fakta om hittaut:
  • hittaut finns i dag på 20 orter
  • Det finns 13 000 registrerade deltagare och 500 00 registrerade kontroller (checkpoints)
  • Verksamheten når uppemot 10 procent av ortens befolkning
  • hittaut är en populär aktivitet. Den är flexibel, digital och riktar sig till alla. Deltagarna vistas i natur nära sitt boende och väljer själva om de ska gå, springa eller rulla och aktiviteterna kan utföras kollektivt eller individuellt.
  • Det finns ett stort intresse hos skolor och företag att vara delaktiga då hittaut på ett enkelt och roligt sätt får människor i rörelse. Aktiviteterna kräver heller inget extra arbete av skolan eller företaget.
  • Kommuner ställer sig väldigt positiva till aktiviteten och är en god samarbetspartner. 


Vill du att hittaut ska finnas på din ort?
Hör av dig till din lokala orienteringsförening. Eller skriv till hittaut:s centrala organisation i Stockholm, hittaut@orientering.se


Ha en skön höst!

Vänliga hälsningar,
Linnea Claesdotter
hittaut central organisation,
Svenska orienteringsförbundet