För företag & organisationer

⇦ Tillbaka

Hittauts Friskvårdsutmaning vänder sig till företag och organisationer som vill erbjuda en rolig och flexibel friskvårdsaktivitet för sina anställda.

En friskvårdsaktivitet som passar alla

Hälsosamma levnadsvanor främjar en god hälsa och för det är tillgång till hälsosamma miljöer och aktiviteter en förutsättning. Det menar Folkhälsomyndigheten i ett av folkhälsopolitikens målområden. Hittaut är Svenska Orienteringsförbundets bidrag till folkhälsan: en friskvårdsaktivitet som riktar sig till allmänheten, företag, organisationer och skolor. Alla kan delta på sina villkor. 

Var? 

Hittaut finns på drygt 90 platser runt om i landet.

När? 

Hittaut är tillgängligt dygnet runt. Säsongen sträcker sig från april till oktober, med några lokala avvikelser. 

Hur? 

Det går att delta själv eller tillsammans med andra. Det går att hitta ut till fots, på hjul eller annat sätt som ger motion. Vissa checkpoints är tillgängliga med rullstol, barnvagn och cykel.

Varför? 

Fysisk aktivitet ökar det psykiska och fysiska välmåendet. Att investera i friska och sunda medarbetare är i förlängningen även en investering i företaget.

Hittaut kräver inte några förkunskaper inom orientering. Det finns checkpoints i fyra olika svårighetsnivåer så den ovane kan börja med de gröna som är lättast. Som extra trygghet finns möjlighet att slå på GPS-positionen i Hittautappen och på så vis få hjälp med var man är.


"Jag brukar inte vara så mycket ute i naturen, men tack vare Hittaut har jag gjort det och mått så bra av det. Dessutom har jag lärt känna min stad på ett sätt jag inte skulle gjort annars. Och nu kan jag läsa en karta! Varmt tack!!”


Som hittaut - med bonusfunktioner

 • Utmana andra företag och organisationer på orten.
 • Skapa lag och utmana andra avdelningar.
 • Deltagarna skapar själva sina Hittautkonton.
 • Enkel lag-administration för företagsadministratör.
 • Extra statistik med möjlighet att jämföra sig mot kollegor och andra organisationer.
 • Vinstdragningar eller pris till bästa organisation för att sporra. 

Kontakta er lokala arrangör för prisuppgift och mer information.

Har ni kontor på flera platser i landet? Hör av er till hittaut@orientering.se 


Regelbunden fysisk aktivitet ger

 • Bättre kondition, starkare hjärta och muskler.
 • Lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Minskad risk för högt blodtryck och diabetes.
 • Bättre sömn.
 • Bättre koncentrationsförmåga.
 • Bättre förmåga att hantera stress.
 • Gladare sinne.


Svenska fönster kör stenhårt med Hittauts friskvårdsutmaning

Svenska fönster i Edsbyn är ett av de företag som har använt Hittaut som friskvårdsutmaning under flera år.  Ett 90-tal anställda deltar och mellan de olika avdelningarna är det en hård kamp om att finna flest checkpoints.

Svenska Fönster i Edsbyn gick in som huvudparter för Hittaut Ovanåker när det startade under våren 2017. I och med det fick företaget erbjudande om att delta i Hittauts friskvårdsutmaning, något som de inte var sena med att nappa på. Linnéa Olevik, HR-specialist, och Ylva Lundin, copywriter, som båda är med i företagets friskvårdsgrupp berättar: 

- Vi satsar på friskvårdsaktiviteter för personalen och Hittaut passar väldigt bra in i vår filosofi för friskvård. Alla ska kunna vara med, det ska kunna ske i anslutning till arbetsdagen och man ska kunna ta med familjen. Dessutom vill vi att alla ska upptäcka den fantastiska naturen som vi har i vårt närområde. 

Många medarbetare har blivit väldigt engagerade i Hittaut. Aktiviteten uppskattas för att den genererar motion i vardagen. Företagets friskvårdsgrupp har spelat en viktig roll för att nå ut brett bland de anställda. De delar ut kartor, sprider utförlig information om Friskvårdsutmaningen och har återkommande utlottningar av mindre priser till alla som deltar.

- En rolig trend vi ser är att Hittaut lockar helt andra, oväntade, deltagare än de som brukar vara med på företagets friskvårdsaktiviteter. Det är också fint att se de medarbetare som peppar sina lag och drar med sig varandra.

Svenska fönsters friskvårdsgrupp ordnar inte bara aktiviteter för de anställda utan även för de anställdas familjer.

- Vi hade en väldigt lyckad aktivitetskväll tillsammans med företagets personalförening under vilken våra kollegor kunde köra cykelbingo till ett område där det finns många checkpoints. På plats kunde man samla checkpoints, det fanns en hinderbana för barnen och vi grillade burgare till alla deltagare. Ett enkelt koncept då många tog chansen att motionera, umgås och njuta av vår natur.

Svenska fönster

Avdelningen "Avrop" efter en härlig kväll i Alfta då de tog checkpoints tillsammans.