För skolor

⇦ Tillbaka

Hittauts skolutmaning är ett verktyg för skolor som vill locka elever till fysisk aktivitet och att öva på orientering.

Hälsosamma levnadsvanor främjar en god hälsa och för det är tillgång till hälsosamma miljöer och aktiviteter en förutsättning. Det menar Folkhälsomyndigheten i ett av folkhälsopolitikens målområden. Hittaut är Svenska Orienteringsförbundets bidrag till folkhälsan: en friskvårdsaktivitet som riktar sig till allmänheten, företag, organisationer och skolor. Alla kan delta på sina villkor. 


Skolutmaningen bidrar till piggare och friskare barn och ungdomar

Hittauts skolutmaning går ut på att få fler barn i rörelse och att inspirera eleverna att vara aktiva även på fritiden. Att skapa goda vanor kring fysisk aktivitet redan som barn är väsentligt för ett fysiskt aktivt liv även som ungdom och vuxen. Hittaut främjar rörelse- och upptäckarglädje.

Centrum för idrottsforskning slår fast att svenska barn är de mest stillasittande i Norden. Enligt Svenska Läkarkårens rekommendationer behöver unga ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande aktivitet för att få positiva effekter på hälsan. I det ingår allt från att cykla till skolan och leka på raster till skolidrott och föreningsidrott på fritiden. Barn och ungdomar rör sig dock alldeles för lite idag: bara 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna i Sverige når den nivån skriver Centrum för idrottsforskning i en studie från 2017 där närmare 1 700 barn medverkat i en enkät.

Fysisk aktivitet leder till betydande hälsovinster på både kort och lång sikt. Hos barn och ungdomar mellan 6 och 17 år finns bland annat positiva samband mellan fysisk aktivitet och skolprestation. Läs mer här. 

Andra exempel på hälsofrämjande effekter som regelbunden fysisk aktivitet ger är att hjärtats slagvolym ökar, skelettets hållfasthet byggs upp, övervikt motverkas, balans och koordinationsförmåga förbättras liksom koncentrationen och sömnen. Läs mer här.


Öva förmåga att läsa karta och finna rätt väg

Att kunna läsa och förstå en karta och hitta vägen till en given plats är inte enbart orienteringssportens tjusning utan även en viktig förmåga i livet generellt. Att redan som liten öva upp en spatial förmåga genom skattjakt, spel och appar ger en bra grund för att som vuxen kunna läsa en stadskarta på semestern, förstå en vägbeskrivning, tyda pistkartan i skidbacken och tunnelbanesystemets alla linjer. Med Hittaut kan eleverna öva orientering med papperskarta eller karta i mobilappen. Eleverna kan leta checkpoints i närområdet kring skolan under säsongen som på de flesta håll sträcker sig från april till oktober - antingen som del av undervisningen på skoltid eller på fritiden. 

Skolutmaningen kan användas i undervisningen i idrott och hälsa eller på en friluftsdag. Att nyttja Hittaut underlättar arbetet för idrottsläraren. Med Hittaut i kommunen hålls orienteringskartorna uppdaterade och aktuella. 

Glada barn

Så funkar Skolutmaningen

  • Utmana andra skolor i kommunen.
  • Skapa lag och utmana andra klasser.
  • Eleverna skapar själva sina Hittautkonton.
  • Enkel lag-administration.
  • Extra statistik med möjlighet att jämföra sig mot klasskompisar och andra skolor.
  • Vinstdragning eller pris till bästa skola/klass för att sporra.


Hittaut som verktyg i orienteringsundervisningen

205 skolor har deltagit i Hittauts Skolutmaning 2021. Enköping är en av de orter där flest skolor antagit utmaningen - och det med besked. 

Sjutton skolor i Enköping har varit ute och tagit checkpoints under året, varav sju finns med på Sverigelistans topp 20. Överst ligger Bergvretenskolan, Kunskapsskolan, Skolstaskolan och Munksundskolan, alla från Enköping. Andra platser där Hittauts skolutmaning använts i stor utsträckning är Luleå, Östersund, Västervik, Mora och Uddevalla. 

   - Skolutmaningen är ett perfekt koncept: friskvård och att lära sig orientering på samma gång! säger projektledaren för Hittaut Enköping, Helena Dominique.

På skolorna i Enköping har man bildat lag per årskurs eller per klass. Årskurs 8 på Kunskapsskolan är bästa skollaget i Sverige. På Bergvretenskolan ligger fyra klasslag bland de 15 bästa. 

   - Imponerande resultat! menar Helena. Engagerade lärare, service från Hittaut-arrangören i form av klassuppsättning av papperskartor och många år av skolmästerskap i orientering är några av framgångsfaktorerna, tror vi.

Så här berättar en av lärarna på Bergvretenskolan som vann skolutmaningen i Enköping:

   - Vi har använt Hittaut i undervisning för årskurs 6 och på högstadiet. Då är elever tillräckligt stora att på egen hand röra sig fritt. De har fått välja mellan att skriva upp koderna och efterregistrera dem eller använda sin egen telefon och registrera direkt. Att registrera sina checkpointbesök har varit frivilligt men vi har lockat med priser till de flitigaste eleverna och hållit koll på topplistan. På julavslutningen belönas de tre flitigaste i varje klass med kexchoklad och ett litet diplom.

Det är inte bara på skoltid som eleverna använt Hittaut. 

   - Vi har också försökt motivera elever som haft svårt med orientering att öva med hjälp av Hittaut och det har verkligen gett resultat, berättar läraren. 

Även i Norrköping har Hittaut använts i undervisningen. Idrottsläraren Sara Andersson på Ektorpskolan berättar hon tycker att det är ett bra verktyg för att integrera det digitala i ämnet idrott och hälsa.  

   - Våra elever i högstadiet har deltagit i Hittaut. Första lektionen går vi tillsammans till några kontroller och övar på att passa kartan. De elever som vill får ladda ned appen och gå med den. På kommande lektioner får eleverna träna på att hitta några kontroller på egen hand, säger Sara.

Att planera orienteringsundervisningen kan av vissa lärare upplevas som tidskrävande och svårt. Hittauts Skolutmaning är ett gratis verktyg att använda för alla skolor. Kontakta din lokala arrangör för att få veta mer.

   - Hittaut är ett roligt och enkelt sätt att få in orienteringen i undervisningen. Det blir mer genomtänkt och genomarbetat än om vi skulle göra det själva. Det är även tidsbesparande för mig att inte alltid behöva hänga ut egna kontroller, avslutar Sara.

Skola