Nyheter

Bakom Hittauts kulisser - del 1: kartritning

190813-per-bengtsson-kartritare-william-hollowell (1) 190813-per-bengtsson-kartritare-william-hollowell (1)
Hur går det egentligen till bakom Hittauts kulisser, ni ska nu få ta del av en del av det förarbete som Hittauts arrangörer jobbar med innan starten av projekten. I en serie av tre delar kommer ni få ta del av de olika delarna i processen när en ny Hittautkarta framställs, designas och trycks.

Som Hittautare använder vi oss av både fysiska och digitala orienteringskartor för att leta checkpoints runt om i landet, men hur går det egentligen till att rita en orienteringskarta?

Att rita en ny orienteringskarta är en process som tar lång tid och medför kostnader. I genomsnitt räknar man med en kostnad på ca 20–25 000 tkr per kvadratkilometer. Många föreningar har därför en tydlig strategi kopplad till sina kartor, med en plan på vilka områden som karteras och uppdateras under flera år framöver. I den planeringen ingår ofta också ett viktigt arbete med att skapa kontakter och relationer med markägarna.

Markägarna är helt avgörande för orienteringsklubbens möjlighet att arrangera olika typer av orienteringsaktiviteter såsom Hittaut i ett område. Skadade relationer kan ta decennier att reparera och det är viktigt att alla respekterar allemansrätten och visar hänsyn till boende och markägaren när man befinner sig i naturen.

Kartritaren
En orienteringskarta ritas normalt av en professionell kartritare eller av en helt eller delvis ideell klubbkartritare. Kartritarens uppgift är att tolka terrängen och utifrån sin erfarenhet och kunskap skapa en orienteringskarta med hjälp av kartnormen. Kartnormen fastställer bland annat vilken färg, symbol och storlek som representerar olika föremål i naturen. Kartnormen är fastställd av det Internationella Orienteringsförbundet (IOF) och har som syfte att skapa en enhetlig symboluppsättning och en likvärdighet oavsett var man utöver orientering i världen.

Förarbete
En del av dagens kartarbete kan göras i förväg hemifrån. Genom att ladda ner och bearbeta material från bland annat LIDAR, Fastighetskartan, flygbilder kan kartritaren med en del bearbetning skapa ett utkast av kartan med höjdkurvor, fastigheter, vägar och markanvändning. Även gamla orienteringskartor över område är bra till grundmaterial då det kan ge en uppfattning om var det finns myrar, stenar, stenmurar med mera. Ett bra grundmaterial kan minska mängden tid och arbete som behöver gå åt i fält och bidra till en bättre karta.

Fältarbete
Fältarbetet är helt avgörande för att kartritaren ska kunna göra de bedömningar som krävs för att översätta den tredimensionella verkligheten till en tvådimensionell karta. När kartan är slutförd har kartritaren besökt varenda kvadratmeter i området för att göra detta möjligt. Processen kräver både skicklighet och erfarenhet då det inte bara handlar om att kartera fysiska föremål, utan också om att förstå hur dessa kommer att uppfattas av kartläsaren i skogen.

Många kartritare använder idag digitala verktyg och olika program för att kunna göra redigeringar direkt i skogen på orienteringskartan. Till sin hjälp kan kartritaren använda sig av bland annat handdator, kompass och GPS för att notera viktiga och direkt mata in informationen i kartan. Det går även att rita kartor analogt. Ofta skriver kartritaren ut grundmaterialet i en större skala och med hjälp av ritfilm och penna noteras olika terrängföremål på kartan. Dessa noteringar och förändringar digitaliseras i kartan efter hemkomst i datorn.

Precis som en läsare som ofta har en favoritförfattare baserat på deras unika stil att skriva, utvecklar även en del kartritare efter ett tag ett distinkt "ritspråk" som kan bli igenkänt av utövare.

Kartritning

Bild: Kartritning med kartfilm och papper.


  • Kartnorm: En standardiserad uppsättning regler och symboler som används vid framställning av orienteringskartor för att säkerställa enhetlighet och läsbarhet.
  • Lidar-data: Lidar (Light detection and ranging) är en teknik som använder laserljus för att mäta avstånd till objekt på marken. Det skapar en mycket detaljerade tredimensionella bilder av terrängen.
  • Ocad: Ett specialiserat programvarupaket som används för att rita och redigera orienteringskartor.
  • OpenOrienteering mapper: Ett gratisprogram som används för att rita och redigera orienteringskartor. Fungerar även till Android.

Intressanta länkar