Nyheter

Juli-släpp Bräkne-Hoby

Hobygrynta Hobygrynta
En så kallad jättegryta vid checkpoint 113.
Vi återvänder till Bräkne-Hoby för en uppsättning checkpoints!

Denna gång tolv till antalet. Använd app, webb eller skriv ut filen nedan.

Bräkne-Hoby checkpoints (pdf, 1.2 MB)

Väginformation: Under vecka 27 så ska asfaltering utföras på Gamla Riksvägen, om du kommer från Ronnebyhållet rekommenderas att du kör E22 till Bräkne-Hoby.

Månadens checkpoints är utsatta av checkpointansvarig.

Skribent: Per