Nyheter

Registrering av checkpoint

När du registrerar en checkpoint är det bara en bokstav du ska skriva in. Numret på checkpointen kommer med automatiskt om du klickar i kartbilden.