Nyheter

HittaUt i Rankås - Checkpoints i terrängen

Chp i skogen Chp i skogen
Checkpoints i terrängen
HittaUt i Rankås - Checkpoints i terrängen

I Rankås finns hittaut checkpoints. Det finns checkpoints av olika svårighetsgrad. Finns alltid någon som passar dig.