Nyheter

Checkpoint 108 har flyttats

CP_108 CP_108
Checkpoint nr 108 har flyttats på grund av en samfällighet.
På grund av en samfällighet har vi behövt flytta checkpoint nr 108.

Checkpoint 108 har flyttats på grund av en samfällighet. Detta har markerats tydligt på kartan i appen och på hemsidan, men papperskartan visar fortfarande den gamla positionen. Skyltar har placerats ut på den gamla positionen samt på de två vägar som man nyttjar för att komma till den nya platsen för checkpoint 108. Se bilden nedan för en tydlig bild på hur infoskylten ser ut och var den nya checkpointen sitter.

CP_108_foto

Skribent: Hedwig Haas