Friskvårdsutmaningen

Skapa förutsättningar för pigga och sunda medarbetare genom att använda hittaut som friskvårdsaktivitet på ditt företag. Skapa lag inom företaget och utmana andra avdelningar eller samla checkpoints tillsammans mot ortens övriga företag. 

Hittaut är en friskvårdsaktivitet för arbetsplatser som skiljer sig från stegräkningstävlingarna. Hittaut aktiverar både kropp och knopp. Alla kan delta, oavsett tidigare orienteringserfarenheter eller vilken nivå hen vill motionera på.. 


Kort om friskvårdsutmaningen

  • Ger deltagarna motion samtidigt som de upptäcker nya platser i sin omgivning. 
  • Flexibelt, alla kan delta. Man kan gå, springa eller cykla, man kan göra det när man vill och man kan göra det själv eller tillsammans med andra.  
  • Enkel administration för företaget och deltagare. Deltagare är alltid med själv i hittaut och i företag.  

  • Statistik och topplistor för att följa utvecklingen

  • En undersökning visar att 60% av deltagarna ökat sin motion tack vare hittaut. Det betyder att en större del av er personal kommer ut och motionerar, mår bättre och ni får en trevligare arbetsmiljö. 

SOM HITTAUT - MED BONUSFUNKTIONER!

  • Dela in medarbetarna i lag och skapa en utmaning mellan olika avdelningar
  • Utmana andra företag på orten
  • Särredovisad och mer ingående statistik på person-, lag- och företagsnivå
  • Möjlighet att boka ett introduktionstillfälle för de anställda om orientering och hittaut
  • Vinstdragningar för att öka motivationen

Komplettera gärna med egna priser, samt någon ytterligare aktivitet för att göra projektet så lyckat som möjligt! 
Kontakt oss på ronneby@hittaut.nu

mailto:ronneby@hittaut.nu

Våra partners