Företagsutmaningen

HITTA UT ÄR DEN OPTIMALA FRISKVÅRDSAKTIVITETEN PÅ FÖRETAGET

Hittaut är en rolig aktivitet för hela företaget och dess anställda. Lunchpromenaderna blir roligare, steg-räknings-tävlingarna får ett mål. Att ha hitta ut som företagsutmaning är en perfekt friskvårdsaktivitet där alla anställda kan vara med, oavsett vilken nivå man vill motionera på. Det är lätt att starta upp och genom hitta ut hemsidan kan ni enkelt hålla koll på hur många checkpoints företagets anställda tagit, samt hur ni ligger till mot övriga företag. 

Kort om företagsutmaningen

  • Ger deltagarna motion samtidigt som de upptäcker nya platser i sin omgivning. 
  • Flexibelt, alla kan delta. Man kan gå, springa eller cykla, man kan göra det när man vill och man kan göra det själv eller tillsammans med andra.  
  • Enkel administration för företaget och deltagare. Deltagare är alltid med själv i hitta ut och i företag.  

  • Statistik och topplistor för att följa utvecklingen

  • En undersökning visar att 60% av deltagarna ökat sin motion tack vare hitta ut. Det betyder att en större del av er personal kommer ut och motionerar, mår bättre och ni får en trevligare arbetsmiljö. 

Detta ingår i företagsutmaningen:

  • Karta till alla anställda
  • Fritt deltagande på Hittaut-träningar
  • Statistik på antalet deltagare samt tagna checkpoints
  • Möjlighet att jämföra sig mot andra företag.
Komplettera gärna med egna priser, samt någon ytterligare aktivitet för att göra projektet så lyckat som möjligt! 

För mer information om vår Företagsutmaning – eller om du vill registrera ditt företag, vänligen kontakta:
Hittaut Smålandskusten,smalandskusten@hittaut.nu

Varför är det viktigt att hålla igång?

Vikten av friskvård för företag

Folkhälsoinstitutet rekommenderar 30 min
aktivitet/dag. Regelbunden friskvård/motion ger:
• bättre kondition
• starkare hjärta och muskler
• lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar
• minskad risk för högt blodtryck och diabetes
• bättre sömn
• bättre koncentration
• du blir gladare

• lättare att gå ner i vikt / hålla vikt

• Ökad träning ger ökad kondition och ökat välbefinnande.
• Ge inspiration och motivation till sina medarbetare till en aktivare
vardag.
• Fysisk aktivitet är en tidseffektiv stresshanterare.
• Gemensamma aktiviteter stärker gruppen och skapar kommunikation
på företaget.
• Färre sjukdagar = ökad produktivitet och ökad effektivitet.
• Sjukvård kostar mycket och ökar dessutom arbetsbelastningen på
övrig personal.
• Friskvård är svårt att mäta i pengar, men enligt Hälsoekonom Stefan
Lundström kostar varje korttidssjukdag 10% av en medarbetares
lön/dag och långtidssjukskrivna 2,5% av lönen/dag. Med andra ord
finns stora besparingar att göra med förebyggande åtgärder. (Källa:

ekodemos.se)

Intressant för ditt företag?

Kontakta Hittaut Smålandskusten, smalandskusten@hittaut.nu

Instruktioner som pdf-fil

Här finns instruktioner för deltagare i vår Företagsutmaning.

Pdf-dokument om hur det fungerar, bland annat hur man registrerar företag/avdelningar i företagsutmaningen.

Intressant för din organisation?

För att få mer information eller för att specialanpassa upplägg för just er, kontakta oss på smalandskusten@hittaut.nu
Våra partners