För arrangörer

⇦ Tillbaka

Motionsorientering är en satsning på enkla arrangemang med några olika banor att testa på under tävlingslika former. Syftet är att locka nya utövare att prova på orientering. Här finns vägledning för hur din förening arrangerar Motionsorientering.

Motionsorientering samlar de träningsorienteringar som arrangeras runt om i landet varje vecka, under ett gemensamt namn. Genom att markera ert arrangemang som Motionsorientering i Eventor, kommer det automatiskt med i förteckningen över kommande arrangemang i sökverktyget på orientering.se/motionsorientering. På så vis når ni ut till en bred målgrupp av potentiella utövare, och kanske i förlängningen, blivande klubbmedlemmar. 

Kriterier

För att få definiera arrangemanget ”Motionsorientering” behöver följande kriterier vara uppfyllda:

  • Att det finns korta och långa banor för såväl nya som mer etablerade i sporten.
  • Att det finns tryckt eller färgutskriven karta och bana, elektronisk stämpling, samt fria starttider.
  • Att ni som arrangör har en instruktör på plats som kan svara på deltagarnas frågor.

Arrangörsguide

I denna guide får du mer inspiration och tips om hur du går tillväga för att arrangera en Motionsorientering.

Grafisk profil

För att skapa en röd tråd och högre igenkänning mellan Svensk orienterings tre motionskoncept antogs en ny grafisk profil 2016. Följ denna länk för att ladda ner profilmaterial för bland annat Motionsorientering. Här ser ni exempel på hur formspråket ser ut.

Motionsorientering Instagram exempel.PNG

Motionsorientering annons 1.PNGMotionsorientering inbjudan.PNG

Bredd- och motionsutbildning

Svenska Orienteringsförbundet arrangerar en bredd- och motionsutbildning som vänder sig till dig som vill skapa eller utveckla en verksamhet för bredd- och motionsorientering och som vill lära dig mer om vad din förening kan göra för att nå nya målgrupper. Läs mer om utbildningen.

Kontakt för arrangör

Har du frågor eller funderingar som arrangör, ta kontakt med Svenska Orienteringsförbundets motionsutvecklare Linnea Börjars, linnea.borjars@orientering.se