Precisionsorientering

Om pre-o

I precisionsorientering, förkortat PreO,  är kartkunskapen i fokus. Vid varje kontroll finns upp till fem skärmar. Du ska på avstånd från stigen/vägen avgöra vilken skärm som sitter rätt enligt kontrollringen på kartan och kontrollbeskrivningen. 

Alla tävlar på samma villkor, oavsett kön, ålder och rörelseförmåga i olika svårighetsklasser. Banan går längs stigar och vägar som är framkomliga även för rullstol, cyklar och liknande hjälpmedel.

preo 2

Kartan

I PreO förstoras kartan upp och skalan 1:5 000 är den vanligaste i tävlingssammanhang men kartskalor mellan 1:2 000 - 1:10 000 får användas.

Banan

Här är en orienteringskarta med delar av en påtryckt orienteringsbana för PreO. Under kartan finns dessutom tillhörande kontrollbeskrivning som mer i detalj anger var kontrollen är placerad. En bana består av 15 till 30 kontroller och varje kontroll har upp till fem skärmar där man ska avgöra vilken som sitter rätt. 

Banlängden är vanligtvis ca 2 km och maxtiden är väl tilltagen. Maxtiden beräknas såväl utifrån banlängd som antalet kontroller och är vanligtvis ca 2 timmar.

precisionorientering.jpg

Tävlingskarta från PreO-VM 2016 i Strömstad. 

Kontrollen

Kontrollerna som orienteraren söker sig fram till utgörs av olika typer av terrängföremål, exempelvis stenar, höjder, sänkor med mera. Dessa markeras på kartan med en ring och i terrängen som regel av orangevita nylonskärmar. Vid varje kontroll finns 1-5 skärmar utplacerade och det är den tävlandes uppgift att med hjälp av kartan och kontroll-beskrivningen bestämma vilken skärm som är rätt placerad. I Elit- och A-klassen finns dessutom möjligheten att ingen skärm är rätt placerad, en s.k. falsk kontroll.

PreO.jpg

Dicipliner och distanser

Tävlingsidrotten precisionsorientering bedrivs på flera olika distanser och i flera olika former.

Långdistans

Den ursprungliga tävlingsdistansen. Banlängd ca 2-2,5 km, 15-20 kontroller samt 2-4 tidkontroller. Finns både dag och natt som långdistans. 

TempO 

TempO är en distans som endast innehåller tidskontroller. Här gäller det att pricka in rätt kontroll så snabbt som möjligt.


De individuella distanserna genomförs som regel med individuell start, med 2 minuters startmellanrum men även gemensam start, masstart, förekommer.

Lagtävling

förekommer där lagmedlemmarnas individuella resultat räknas samman.

Flerdagarstävlingar

genomförs också där O-Ringen är den största. Även Elitserien och A-Cupen är exempel på tävlingar bestående av flera etapper.

Stafett

Varje lag ska besöka och lösa ett antal kontroller. Varje lagmedlem i ett 3-manna lag löser 1/3 av uppgifterna. Vilken lagmedlem som löser vilken kontroll och hur maxtiden fördelas är upp till lagmedlemmarna själva att avgöra.

preo


Hitta tävlingar och läs mer om precisionsorientering via förbundets sida