Fem grundmoment

⇦ Tillbaka

1. Förstå var på kartan du är och vart du ska
Första steget när du orienterar är att förstå var på kartan du är och vart du ska.

En orienteringsbana är uppbyggd av en start (violett triangel), ett antal kontroller (violetta numrerade ringar) och ett mål (violett dubbelring). Hitta var på kartan du är och till vilken kontroll du ska. Du ska besöka kontrollerna i nummerordning.

Vrid kartan så att din nuvarande plats är mot dig och den kontroll du ska till ligger bort från dig på kartan. 

Kolla på kartan vid vilket föremål (sten, stigförgrening, hus etc) nästa kontroll ligger så att du vet vad du är på väg till. Ta hjälp av kontrollbeskrivningen om en sådan finns.

Tips! Ofta är det en fördel att vika kartan så att den blir mindre och därmed enklare att hålla i samt hålla reda på vart du är och vart du är på väg. Vik om kartan för varje kontroll så att du med säkerhet inte viker bort någon kontroll eller missar något vägval. 


Film om kartan


2. Passa kartan

Genom att passa kartan blir den mycket lättare att läsa och översätta mot terrängen. Att passa kartan innebär att vrida kartan så att den stämmer överens med terrängen. Mer konkret betyder det att du ska hålla kartan så att de föremål som ligger till vänster om dig i verkligheten ligger till vänster på kartbilden, föremål till höger om dig ligger till höger på kartbilden osv. Om kartan visar att du ska ta höger framme vid stigkorset blir det enkelt för dig att förstå att ska svänga till höger. 

Kompassen är ett perfekt hjälpmedel för att snabbt passa kartan. Kartans norr, som alltid är i kartbladets ovankant, ska då peka åt samma håll som kompassnålens norr (den röda änden). All text på en karta är skriven med norr i ovankant. Om du håller kartan framför dig och kan läsa texten rättvänd har du alltså kartans norr uppåt på kartbladet.

En bra liknelse är att tänka sig kartan som en pusselbit som liksom i pusslet bara passar in på ett sätt i terrängen. Du kan också tänka dig kartan som ett förenklat flygfoto där hus, vägar, stigar, höjder och mindre detaljer som stenar och branter är förtydligade genom symboler.

passa_kartan.png

Tips! Om du känner dig osäker på att läsa karta, börja bekanta dig med hur karta och verklighet hänger ihop genom att stå stilla och jämföra kartan med det du ser runt om dig. Om du ser hus, vägar, stigar - kan du identifiera dem på kartan? Att förstå hur du översätter karta och verklighet är en viktig grund som skapar trygghet i din orientering.

3. Välj och planera din väg

När kartan är passad, du vet var du är och vart du ska är det dags att planera hur du ska ta dig fram till ditt mål.

Det finns inga rätt och fel när det gäller vägval men det som är viktigt är att välja det vägval som passar din förmåga bäst. Banläggaren har tänkt ut möjliga vägval så att det oftast finns korta vägval med svårare orientering och längre vägval med lättare orientering. 

På banor med lägre svårighetsnivå kan du ofta välja att följa tydliga terrängföremål, så kallade ledstänger, såsom vägar och stigar. Utnyttja dessa för att underlätta orienteringen. När det inte finns ledstänger hela vägen fram till kontrollen behöver du ta ut kompassriktning och orientera via tydliga hållpunkter i terrängen.

Om sträckan till nästa kontroll är lång, dela upp den i mindre delar och se ut några tydliga punkter som du ska passera längs vägen.

Film att planera sin väg


4. Genomför din plan och kontrollera att du är på rätt väg

När du bestämt dig för ett vägval är det dags att genomföra det.

Ta ut riktningen mot nästa kontroll. Lyft blicken och ta sikte mot någon tydlig punkt längre fram och ta dig dit. Bocka av  terrängföremål längs vägen så att du vet att du är på rätt väg. 

Känsla för avstånd kommer med erfarenhet. En viktig grundförståelse är dock att kunna tolka kartskalan. För kartskalan 1:10 000, som är den vanligaste skalan i orientering, motsvarar 1 centimeter på kartan 100 meter i verkligheten.

Tänk på att hålla kartan passad mot norr hela tiden. Det betyder att du behöver byta grepp om kartan när du svänger och byter riktning. 

Tumgreppet är ett bra verktyg för att hålla koll på var på kartan du är. Det innebär att du placerar tummen där du befinner dig och håller kvar den där tills du tar upp kartan nästa gång. Då hittar du direkt var på kartan du befann dig senast du tittade på kartan. Vik kartan på lämpligt vis så att du når med tummen. 

Film - att orientera sig fram


5. Hitta/ta kontrollen

Sista steget är att hitta, eller ta, kontrollen på ett säkert sätt.

När du börjar närma dig kontrollen, titta på kartan om det finns något tydligt föremål i närheten av kontrollen som du kan ha nytta av för att göra kontrolltagningen enklare.

När du hittat och stämplat kontrollen, var stolt över dig själv!

Nu är det bara att göra om stegen ovan för varje kontroll - förstå var du är och vart du ska, passa kartan, planera din väg, genomför planen och kontrollera att du är på rätt väg - tills du har tagit alla kontroller på banan och kommit i mål. 

Lycka till! 

Tips! Om det inte går som planerat, tänk på vad du har passerat och försök förstå var du kan vara. Om du inte kommer på det, gå tillbaka till senast kända ställe och försök på nytt. I orientering är det vanligt att bli tvungen att gå tillbaka och göra om olika moment, till och med för de allra bästa. Övning ger färdighet.