Nyheter

GPS Information

gpx-fil för nedladdning.

Nu finns en fil med GPS-koordinater för nedladdning och koordinater i klartext.
Se under "Checkpointsbeskrivningar"

Förklaring:

Symbolen längst till höger på kartans checkpointsbeskrivning (det lilla hjulet) visar att checkpointen kan nås med hjul, som t.ex. med barnvagn, rullstol eller cykel.