Villkor och Policys

⇦ Tillbaka

Villkor

Allmänt

Genom att du registrerar dig och/eller använder webbplatsen hittaut godkänner du våra gällande villkor för användande.

För det fall du registrerar konto till hittaut åt någon annan person än dig själv, försäkrar du genom ditt godkännande av våra villkor, att denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.

Copyright

Denna webbplats ägs av SOFT. All upphovsrätt och övriga rättigheter avseende texter, bilder och programvara som publiceras tillhör SOFT och/eller dess lokala hittaut-arrangörer om inget annat anges. Kopierad eller sparad information från hemsidan får inte säljas eller distribueras i affärssyfte, ej heller redigeras eller kopieras in i något annat dokument eller publikation, varken i elektroniskt format eller som papperskopia utan SOFT:s skriftliga godkännande. Användares rätt att bruka webbplatsen medför inte att användare erhåller licens eller annan rätt till upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat material som tillhör SOFT eller lokala arrangörer.

”Framing” eller användande av någon annan metod för att inkorporera webbplatsen, dess webbsidor, eller delar av dessa med någon annan webbplats är inte tillåtet.


Hos oss är dina uppgifter trygga

gdpr-image-1.png
Denna integritetspolicy gäller omedelbart för nya användare och från och med den 25 maj 2018 när GDPR träder i kraft även för befintliga användare.

Personuppgifter som vi samlar in
De personuppgifter som du uppger vid skapande av ett Hittautkonto samlar vi in. Du hittar och ändrar dessa via ”mina uppgifter”. Vi samlar även in information om när och i vilket projekt du registrerar vilka checkpoints. 

Hittauts syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till vår webbplats, och/eller kunna använda våra tjänster, applikationer, ge dig kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster samt ge dig en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse.

Möjlighet att välja att bli bortplockad

Du har alltid möjlighet att bli bortplockad från Hittaut. Skicka då ett mail till hittaut@orientering.se så plockar vi bort dig som användare.

Personuppgiftsansvarig
Hittaut C/O Svenska Orienteringsförbundet, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm, Sverige (i text benämnt ”Hittaut”) är personuppgiftsansvarig. Hittaut är ansvarig för behandling av dina personuppgifter och för att tillhandahålla uppgifter enligt Villkor och Policys. Vid frågor och funderingar kontakta hittaut@orientering.se

De policys som finns tillgängliga på vår webbplats kan ändras från tid till annan. Ändringarna gäller från att de publiceras på Hittauts webbplats. 


Vi använder cookies

När du besöker vår sajt använder vi, i vissa fall, cookies. Exempel när cookies används är vid inloggning och när du använder webbkartan.

Cookies är en datafil som lagras på din dator och kan läsas av din webbläsare. Filen påverkar inte din datorutrustning, utan är ett sätt för oss att kunna hjälpa dig till enklare besök på vår webbplats. Om du inte vill att vi sätter cookies i din webbläsare kan du på ett enkelt sätt välja bort denna möjlighet (här kan du läsa mer om cookies, och hur du rensar dom). Om du väljer bort möjligheten för oss att sätta cookies kommer vissa av de tjänster vi har på vår webbplats inte vara tillgängliga för dig.


Användning av tjänsten

SOFT och lokala Hittautarrangörer:

 • Strävar alltid efter att hålla webbplatsens innehåll uppdaterat. Innehållet tillhandahålls emellertid i befintligt skick.
 • Ansvarar inte för att anslutningen till webbplatsen är avbrottsfri eller felfri eller att innehållet på hemsidan är felfritt.
 • Förbehåller sig rätten att när som helst revidera webbplatsen webbsidor eller ta bort tillgången till dem eller till webbplatsen.
 • Svarar inte för och lämnar ingen garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, avseende tillgänglighet till material på webbplatsen.
 • Tar inget ansvar för anspråk som tredje part kan ha mot användare som en följd av immaterialrättsligt eller annan typ av intrång i tredje parts material som funnits på webbplatsen.
 • Friskriver sig från ansvar för samtliga direkta och indirekta förluster, inklusive förlust av information eller data som inträffat på grund av användandet av denna webbplats, samt från varje annan skada som kan inträffa på grund av t.ex. virusangrepp som härstammar från denna webbplats.
 • Har inte någon kontroll över innehållet på webbplatser som drivs av tredje part och kan inte ta något ansvar för material som skapats eller publicerats på sådana webbplatser och som länkas från Hittaut.

 

Användaren av webbplatsen förbinder sig att:

 • Vid publicering eller tillgängliggörande av material t.ex. genom mejl eller via hemsidans webbsidor tillse att materialet inte innehåller något olagligt eller i övrigt opassande för publicering.
 • Använda rimliga ansträngningar för att genomsöka och ta bort virus och annat smittsamt eller destruktivt innehåll innan något material översänds till SOFT och lokala arrangörer.
 • Äga materialet eller ha obegränsade rättigheter att förse SOFT och lokala arrangörer med materialet innan något material översänds.
 • Att om tredje part vidtar åtgärder mot SOFT och/eller lokala arrangörer på grund av material som användare har översänt till SOFT och/eller lokala arrangörer åtar sig användaren att svara för kostnad som uppkommer på grund av sådant anspråk.
 • Inte använda webbplatsen på något sätt som kan bryta mot någon tillämplig lagstiftning.

Sekretesspolicy

Det går bra att besöka webbplatsen utan att vara registrerad. För tillgång till vissa funktioner krävs dock registrering. När du registrerar dig på Hittaut kan du behöva fylla i vissa obligatoriska uppgifter samt i vissa fall ange användarnamn och lösenord. Beslut från din sida om att inte lämna ut efterfrågade personuppgifter, kan medföra att du inte får tillgång till vissa delar av webbplatsen och inte fullt ut kan ta del av tjänster som erbjuds.

I vissa fall är de insamlade uppgifterna av sådan karaktär att de kan användas som en del i en större samling av statistiska data. I de fall äger SOFT rätten att med hjälp av denna data presentera rapporter i form av diagram och siffror. All sådan data behandlas helt anonymt och genererade rapporter och diagram går inte att koppla tillbaka till någon enskild användare.

Den registrerade mejladressen visas aldrig publikt på webbplatsen. Mejladressen används av SOFT och lokala arrangörer för kontakt vid supportärenden, vid underrättelse om vinst samt vid nyhetsutskick från Hittaut eller tredje part med vilken SOFT har ett avtal. Användaren kan när som helst säga upp prenumerationen av nyhetsbrevet genom att klicka på avsluta din registrering som finnes i nyhetsbrevet.