Nyheter

Hittaut Ale 2020 har startat

20200416_135952.jpg 20200416_135952.jpg
Älvängen från Rannebergets fornborg
Lite information om årets hittaut

Checkpointstolparna är nu på plats och kartan finns på våra utlämningsställen.

Lite information om några checkpoints:

80 och 81 har på papperskartans beskrivning fått grön svårighet, men de är svarta.

Vid checkpoint 5 är det flera omkullblåsta träd. Man kan undvika området och ta en väg runt. Maila gärna till ale@hittaut.nu så skickar vi koden.

Nr 87 ska vara ett stenröse enligt kartan. Detta kunde inte hittas så stolpen sattes på plats, förhoppningsvis högt och synligt, i ett träd, lite väster om en stor myrstack och ett lärkträdsbuskage.