Checkpointbeskrivning

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.

Obs! Vår digitala karta i appen är tyvärr inte helt koordinatriktig överallt. Detta kan medföra en skillnad mellan ditt läge i naturen och din GPS-position på kartan. Felet är normalt i storleksordningen 0 till 50 meter, men kan vara större.

SVårighetsnivåer

Grön = mycket lätt, de flesta kan nås med barnvagn.

(Gäller de som är markerade med ett hjul i beskrivningen.)

Blå = lätt, kan sitta lite längre från en stig eller väg.

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen.

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen.

Checkpointsläpp

2024 års checkpoints släpps enligt nedanstående datum.

16 april. Hittaut Ale 2024 startar och 115 checkpoints släpps.

1 juni. 14 nya checkpoints släpps.

Ev. mitten av augusti. Ytterligare checkpoints släpps. Ej bestämt än om det blir ett till checkpointsläpp.

Checkpointbeskrivning:

Symbolen längst till höger på kartans beskrivning visar om checkpointen kan nås med hjul, t.ex. barnvagn, rullstol eller cykel.

Våra partners