Checkpointbeskrivning

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. I verkligheten har varje checkpoint en rosa Hittaut-dekal med ett nummer och en bokstavskod som du registrerar på ditt Hittaut-konto (på hemsidan eller i appen). Dekalen kan antingen sitta på en aluminiumstolpe, en aluminiumplåt eller direkt på ett objekt, t.ex. en lyktstolpe. Ibland kan den vara svår att finna, men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, t.ex. stenen, gropen, branten, eller stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • Grön = mycket lätt 
  • Blå = lätt
  • Röd = medelsvår
  • Svart = svår
Bollnäs checkpoints 2022

Checkpoints sitter uppsatta på några olika vis, som regel enligt följande:
- Aluminiumplåt (närområden)

- Aluminiumstolpe (långt inne i skogen)
- Endast klisterlapp (urbana områden)
- A4-ark (vissa butiker)

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för personer med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt Hittaut-konto.

Checkpointsläpp och träningar

Samtliga 191 checkpoints släpps i år samtidigt. Det finns 80 gröna, 48 blå, 26 röda och 37 svarta checkpoints. 

För medlemmar i södra Hälsinglands orienteringsklubbar (däribland Rehns BK, Segersta OK och Vallsta SK) finns det dessutom möjlighet att delta på träningstillfällen i form av Sörklubbs. Läs mer här: https://www.facebook.com/sorklubbs/

Bli medlem i Rehns BK: https://www.rehnsbk.se/rehns-bk/prova-pa-trana-med-oss/
Bli medlem i Segersta OK: Facebookgruppen Segersta OK Skidgrupp/orientering
Bli medlem i Vallsta SK: https://vallstask.se/?page_id=294

Checkpointbeskrivning

Våra partners