Checkpointbeskrivning 2024

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en aluminiumstolpe eller plastskylt med rosa Hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt Hittautkonto på hemsidan eller i appen. Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = mycket lätt 
  • blå = lätt
  • röd = medelsvår
  • svart = svår

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt Hittautkonto.

Checkpointsläpp

Vissa checkpoints sitter ute från säsongens start och går att registrera på en gång, medan andra sätts ut till så kallade checkpointsläpp och öppnar för registrering vid en given tidpunkt lite senare under säsongen. Det framgår tydligt på papperskartan om utmarkerade checkpoints öppnar vid ett senare datum. Ibland släpps en helt ny papperskarta vid checkpointsläpp. På hemsidan och i appen dyker nya checkpoints upp först när de öppnat för registrering. Håll utkik efter våra planerade checkpointsläpp så missar du inga nya checkpoints!


Checkpoints tillgängliga från start 29 mars 

Område: Ekås- Hestrastugan (29 mars - 30 september)


1.    Bron, Grön, Tillgänglighetsanpassad

2.    Stenmursslutet,  Blå 

 3.   Stigförgreningen,   Grön 

4.   Stigförgreningen,  Grön 

5.   Stigförgreningen,   Blå 

6.   Stigförgreningen,   Blå 

7.   Stigförgreningen,   Grön

8.   Stängslet,   Grön, Tillgänglighetsanpassad   

9.   Stenen,   Röd 

10.   Höjden,   Svart 

11.   Stenen,   Blå 

12.   Stenmuren,   Röd 

13.   Stenen,   Röd 

14.   Sankmarken,   Röd

15.   Sänkan,   Svart 

16.   Stenmursslutet,   Svart

17.   Stenen, västra,   Röd

18.   Höjden,   Röd 

19.   Mellan höjderna,   Svart 

20.   Stenen,   Röd

21.   Stig-vägförgreningen,   Grön, Tillgänglighetsanpassad 

22.   Branten, östra,   Svart 

23.   Sänkan,   Svart

24.   Sänkan,   Svart

25.   Sänkan,   Svart 

26.   Mellan höjderna,   Svart 

27.   Mellan stenarna,   Röd 

28.   Gatukröken,   Grön, Tillgänglighetsanpassad 

29.   Höjden,   Svart 

30.   Sänkan,   Röd 

Våra partners