Nyheter

Vi är tillbaka i april

checkpoint_nr1 checkpoint_nr1
Utsikt över Dalälven från Båtstaområdet
Förberedelserna för årets säsong är nu inne i ett intensivt skede.

Trots att snön fortfarande ligger djup i skogarna pågår framtagning av karta, placering av checkpoints och planering av layout och tryck för fullt. Vi ser nu framåt och hoppas på en fin vårsäsong med början den 27 april då kartan kommer att vara tillgänglig för årets jakt på checkpoints.