Checkpointbeskrivning


I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en aluminiumstolpe eller plastskylt med rosa Hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt Hittautkonto på hemsidan eller i appen. Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = mycket lätt 
  • blå = lätt
  • röd = medelsvår
  • svart = svår

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt Hittautkonto.

Checkpoint 100

Vid tre tillfällen kan du ta en extra checkpoint (checkpoint 100). Vill du ta alla checkpoints så se till att dyka upp!

- 27/4 Starten av Hittaut och första släppet av kartan. Samling i Gånsta mellan kl 10 och kl 12.

- 15/6 Släpp av nya checkpoints i Nederby och Härjarö. Samling vid parkeringsplatsen i Nederby mellan kl 10 och kl 12.      

- 17/8 Släpp av nya checkpoints i sydöstra Enköping och i Fjärdhundra. Samling vid Fjärdhundrabadet mellan kl 10 och kl 12.

Du får en karta där checkpoint 100 är markerad. OK Enen tipsar om hittaut-runda som inkluderar checkpoint 100. Du kan träffa andra ”hittautare”.


Checkpointsläpp

Vissa checkpoints sitter ute från säsongens start och går att registrera på en gång, medan andra sätts ut till så kallade checkpointsläpp och öppnar för registrering vid en given tidpunkt lite senare under säsongen. Det framgår tydligt på papperskartan om utmarkerade checkpoints öppnar vid ett senare datum. Ibland släpps en helt ny papperskarta vid checkpointsläpp. På hemsidan och i appen dyker nya checkpoints upp först när de öppnat för registrering. Håll utkik efter våra planerade checkpointsläpp så missar du inga nya checkpoints!

Årets släpp:

27/4 Västra och norra Enköping, Brännskogen och Bredsand

15/6 Nederby och Härjarö

17/8 Sydöstra Enköping och Fjärdhundra

Checkpointsbeskrivning 1-93

Checkpointbeskrivning 32-85

Checkpointbeskrivning 94-103

Checkpointbeskrivning 104-150

checkpointbeskrivning 114-131

Checkpointbeskrivning 151-170

Checkpointbeskrivning 171-190

GPS-koordinater

GPX-filer med koordinater för alla checkpoints finns här.
Våra partners