Nyheter

Flytt av checkpoint #4

Checkpoint 4 Checkpoint 4
Flytt av checkpoint #4
På den tryckta kartan och PDF för utskrift sitter checkpoint #4 felplacerad.

På grund av ett byggstängsel har Checkpoint #4 flyttats till andra änden av cykelvägen. Följ Kungsgårdsvägen ca 50m till vänster, sväng sedan Taptovägen till höger och gå ca 100m. Där hittar du Kopparstadens Checkpoint #4.

OBS! Detta gäller endast den tryckta kartan och PDF för utskrift. I de digitala kartorna på hemsida och i app är Checkpoint #4 rätt placerad.