Viktiga ändringar

⇦ Tillbaka
  • Info om Dyvelsten. Checkpoint 84 är flyttad ut till genomfartsvägen.
    Klicka här för att hämta en karta över Dyvelsten med ny placering Ny84Dyvelsten.
Ny84Dyvelsten
  • På den trycka papperskartan avges skalan på Forshagakartan vara 1:10000. Det stämmer inte. Den faktiska skalan är 1:15000.