Checkpointbeskrivning, GPS, historiska och intressanta platser

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en aluminiumstolpe eller plastskylt med rosa Hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt Hittautkonto på hemsidan eller i appen. Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = mycket lätt 
  • blå = lätt
  • röd = medelsvår
  • svart = svår

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt Hittautkonto.

Checkpointsläpp

Vissa checkpoints sitter ute från säsongens start och går att registrera på en gång, medan andra sätts ut till så kallade checkpointsläpp och öppnar för registrering vid en given tidpunkt lite senare under säsongen. Det framgår tydligt på papperskartan om utmarkerade checkpoints öppnar vid ett senare datum. Ibland släpps en helt ny papperskarta vid checkpointsläpp. På hemsidan och i appen dyker nya checkpoints upp först när de öppnat för registrering. Håll utkik efter våra planerade checkpointsläpp så missar du inga nya checkpoints!Checkpointbeskrivningar

CheckPoint Beskrivningar Avenyn, Haga och Innerstaden 2024

CheckPoint Beskrivningar Göteborgs Skärgård 2024

CheckPoint Beskrivningar Göteborg Centrum/Väster och Norra Älvstranden 2023

CheckPoint Beskrivningar Göteborg NordOst 2023

https://koncept.orientering.se/documents/3737/CheckPointBeskrivning_NordOst_2023.pdfGPS-koordinater

Historiska och intressanta platser

Upptäck historiken kring platser som finns runt om på kartan! Även om du en gång besökt checkpointsen i området kan du göra det igen och leva dig tillbaka ett antal år och upplev det som en gång hänt på platsen. Tänk dig bl a att det varit backhoppningstävlingar i Bragebacken i Slottsskogen - till och med mitt  sommaren! Eller de gamla fästningarna som stod kring Klippan som en gång var Göteborgs stads skydd. Nu finns de inte kvar (bara rester) utan man får nöja sig med att stå på klipporna ovanför Nya Varvet och blicka ut mot Nya Älvsborgs fästning. 

Röda Sten

Området har fått sitt namn efter den mytomspunna rödmålade stenen som ligger precis vid  strandkanten väster om det öppna området. Det finns olika teorier om röda stens ursprung. Kanske var det för att en svensk officer i samband med en dansk landstigning dödats där och hans blod spreds över stenen? Eller så användes stenen som angöringsplats för ett fartyg under en storm och således räddades fartyget från att kapsejsa. En tredje teori är att stenen helt enkelt används som sjömärke för navigering. Namnet Röda Sten är känt sedan 1758. 

Nya Varvet

Ett område med anor från 1700-talet, som bland annat användes som fängelse under nära 40 år under slutet av 1800-talet. Det var också under detta århundrade som Nya Varvet fick den form som det har idag, med undantag av några nybyggnader. Under världskrigen användes Nya Varvet som förvaring av krigsmateriel så som ubåtar och torpeder. Man byggde också stora skyddsrum i berget som idag används som lagerlokaler. Området upphörde vara militärt område 1982. 

Klippan

Göteborgs första hamn och här låg Gamla Älvsborgs fästning eller Älvsborgs slott från 1300-1600-talet. Slottet har flera gånger fått möta anstormningar från Danmark, men till slut var det på uppdrag av den svenske kungen Karl XI att fästningen skulle sprängas då den inte längre ansågs behövande. Idag återstår det bara ruiner som skyddas av en takkonstruktion. I övrigt är Klippan mest känt för sitt färjeläge med förbindelser till Hisingen. 

Slottsskogsvallen

Den anrika idrottsanläggningen invigdes 1923 och det var här som Gunder Hägg satte sitt första världsrekord. Distansen var en engelsk mil 1942 och tiden blev 4.06.2. Detta inledde hans svit av många världsrekord. Slottsskogsvallen är varje år start- och målplats för Göteborgsvarvet som är världens största halvmaraton.  Passa också på att testa Göteborgsvarvets Stavgångslopps-bana som finns utmärkt på Hittaut-kartan (röd markering).

Göteborgs Botaniska trädgård

En av Europas största botaniska trädgårdar med en yta av 175 hektar. Parken invigdes år 1923. Det lilla lusthuset i Örtagården är från senare delen av 1700-talet.

Guldhedens vattentorn

Invigdes 1953 för att förse Guldheden och Johanneberg med färskvatten. Det är 22 meter högt och sträcker sig 122 meter över havet.  Berget som det står på kallades tidigare för Wattnebergen. 

Göteborgs Naturhistoriska Museum

Grundades år 1833, men då låg det på en annan plats. Därefter byggde man ut museet och i början på 1900-talet flyttades det till höjden i Slottsskogen och det invigdes år 1923. Den mest berömda sevärdheten är den Malmska blåvalen som strandade i Askimsviken år 1865. Man kan också se en afrikansk elefant som enligt många experter ses som världens bäst uppstoppade. Det är en jättelik hanne med en boghöjd på över 3 meter och en längd på nära 5 meter. Den väger 6 ton. 

Kal å Adas backe

Backen upp till Göteborgs Naturhistoriska Museum i Slottsskogen. Kal eller Kålle är huvudpersonen i Göteborgshumorns berättelser och hans fru Ada, Osborn och hans fru Beda är sinnebilder för de typiska göteborgarna. På FN-dagen (24 oktober) varje år planterar man nya ekplantor i just Kal å Adas backe. 

Stora Utsikten

Ett utsikts- och före detta vattentorn beläget på Slottsskogens högsta punkt, 88 meter över havet. Tornet uppfördes 1899 och vilar på ett 700 000 liter stort vattenmagasin. I folkmun kallas utsiktstornet för ”Kikar’n” .

Bragebacken

Backhoppningsbacken i Slottsskogen som invigdes 1902. Här hölls tävlingar som lockade ett par tusen åskådare och världens då bästa backhoppare deltog. Längsta hoppet mättes då till 22 meter. Efter ett tag blev backen för liten så den byggdes om och samtidigt moderniserade man den genom att bygga läktare utförda av granitblock. Arbetet med utbyggnaden gav arbetslösa jobb genom bidrag från Sveriges Statsarbeten för så kallade nödhjälpsarbeten. Backen invigdes på nytt år 1924 i samband med en tävling som följdes av hela 15 000 åskådare. 1949 och 1950 hölls två backhoppningstävlingar i mitt i sommaren  efter att man forslat ammoniumkloridbehandlad snö med tåg från Norge. Bragebacken är nu inte längre i bruk eftersom den än en gång blivit för liten. 

Djurgårdskyrkogården

Vid Djurgårdsplatsen i Majorna är Göteborgs äldsta kyrkogård med anor från 1700-talet. Från början var den avsatt för begravningsplats för främst officerare från Gamla Amiralitetsvarvet, den gick då under namnet Gamla Varvskyrkogården. 

Sandarnakulturen

I Sandarna bodde det människor redan på stenåldern som livnärde sig på det hav, älv och mark gav. Vid utgrävningar har man hittat olika typer av hackor och yxor och också rester av jaktbyten. Deras boplats som då låg vid Göta Älvs mynning är idag ungefär vid Sandarna BKs bangolfbana. Det finns en sten på ängen med en minnesinskription för utgrävningarna, men det är ingen exakt plats för bosättningen. Sandarnakulturen är en västsvensk arkeologisk kultur som uppkallats efter fyndplatsen i Sandarna. Perioden sträcker sig från 8400 till 6000 f. Kr. 

Änggårdsbergen

Är en stor höjdplatå som delas i fem dalgångar med delvis väldigt branta sluttningar. Sedan 1975 är största delen av Änggårdsbergen klassat som naturreservat. Skogen avverkades troligtvis på 1500-talet men planterades på nytt på 1800-talet. Mestadels är det ek-, björk- och tallskog på höjderna och blandskog med inslag av ädel-lövskog i dalarna. I området finns ett antal sjöar: Axlemossen, Trinde mosse, Torbjörnsmossen och Finns mosse.

Änggårdsbergens fornborgar

På några av de högsta punkterna i Änggårdsbergen finns fornrösen, sammanlagt 9 stycken samt fornborgar. Man kan bland annat hitta rester av en 80 x 60m stor fornborg i de nordvästra delarna av reservatet samt i Änggårdsbergens västra delar, på höjden precis ovanför Flatåsmotet längs Dag Hammarskiöldsleden. 

Fornborgen i Ruddalen

Saknar ett eget namn, men kan anses vara välbevarad där stenvallarna är relativt intakta även om de flesta är raserade. Fornborgen ligger i ett sammansatt fornminnesområde med fornborg, gravfält, enskild stensättning, röse och boplats.  

Alfons Åbergs kulturhus

Alfons Åbergs Kulturhus ligger på Slussgatan 1 i den gamla Fröhandeln från 1876 i Trädgårdsföreningen, bara ett stenkast från Centralstationen i Göteborg. Här kan alla nyfikna barn och vuxna leka i Alfons vardagsrum, provåka helikoptern, se på teater, lära sig spännande saker och upptäcka en massa finurligheter.  Alfons Åbergs Kulturhus stärker barns rättigheter och utveckling genom lek och lärande. Verksamheten drivs utan vinstintresse. I år firas 50 år med Alfons Åberg i barnlitteraturen och att kulturhuset fyller 10 år.


Känner du till fler spännande händelser som hänt inom kartans gränser? Tipsa oss på goteborg@hittaut.nu.

Källor: Wikipedia, Gotbot.se, m.fl

Våra partners