Nyheter

Förtydligande angående kommande checkpoints

Kart bild Hittaut-GBG Kart bild Hittaut-GBG
Även checkpoint i kommande släpp är synliga men ej aktiva.

I år har vi i Hittaut Göteborg valt att markera ut all chekpoints redan från start dock är alla inte aktuverade och de är inte fysiskt utsatta i runt om i Göteborg. för att man snabbt skall se om chekpointen är med i ett släpp eller inte har vi valt att ge alla släpp olika nummerserier, se nedan.


1 juli släpper vi 201-215

15 augusti släpper i 301-315

15 september släpper vi 401-415


Så i nuläget är alla markerade på kartan i appen och på webben med en ring och en siffra men det är bara nr 1-85 som är aktiverade och har då fått den lilla kart nålen. Se bilden ovan där är nr 68, 71 och 74 aktiva och 312 är inte aktiv.