Nyheter

Checkpoint 61 är tillfälligt flyttad

Då piren renoveras och är avstängd, sitter nu checkpointen i södra delen av "pirfoten".

När renoveringen är klar flyttas checkpointen till sin rätta plats.