Nyheter

Infocheckpoints 2022

Död ved lever Död ved lever
Under sommaren har vi uppmärksammat våra infocheckpoints i sociala medier som Naturskyddsföreningen i Hedemora har bestämt punkter på och skrivit info om. Några bilder och text finns även summerat här nedan.

Blomrika vägkanter

Infocheckpoint 17 - Blomrika vägkanter.

Ängsmarker är mycket viktiga för bin, fjärilar och andra insekter. Men idag finns bara ca 1% kvar jämfört med år 1900. Vägkanterna, som t.ex. här från Södra kurvan och en bit längs Sätervägen, har blivit viktigare än någonsin tidigare. Om de sköts rätt kan de bli blomrika och bra för insekterna. Håll dem magra, slå sent och frakta bort det slagna. Ta bort lupiner.

 

Läs mer här om blomrika vägkanter på Naturskyddsföreningen hemsida.


Död ved lever

Infocheckpoint 161 - Död ved lever.

Flera tusen arter i skogen är beroende av död ved som tyvärr ofta städas bort. När träden dör och får vara kvar, som i det här skogspartiet, bryts de sakta ner av svampar och passar då bra för nya svampar, växter och djur. Död ved är en bra växtplats för lavar och mossor samt gömställe för insekter. Den döda veden alltså är en viktig del i skogens ekosystem. Döda ihåliga träd kan stå kvar i hundratals år och är perfekta bon för fåglar och fladdermöss.


I spåren efter vulkaner

Checkpoint 112 - I spåren efter vulkaner 

Berggrunden i Garpenberg rymmer många olika bergarter och mineraler. I berghällen här intill vägen går det att se exempel på den magmatiska bergarten spilit. Det är en gråsvart bergart, med en droppliknande struktur, som tros ha uppkommit när lava från en vulkan stelnat i vatten.

Kom ihåg att se upp för förbipasserande fordonstrafik på platsen.


Det behövs fler fågelholkar

Checkpoint 124 - Det behövs fler fågelholkar

Det är ont om gamla och murkna hålträd som är lämpliga för fåglar att bygga bo i och bostadsbristen ökar. Det beror bland annat på att skogsbruket tar bort lövträd och inte låter träd bli gamla. Att lämna högstubbar (se bild 2) som här intill är ett försök från skogsbruket att kompensera. Du kan göra en insats genom att köpa eller tillverka en fågelholk och sätta upp hemmavid.


Naturen till din tjänst

Checkpoint 186 - Naturen till din tjänst

I naturen händer massor som vi människor har stor nytta av. Det kallas ekosystemtjänster och är något vi ska vara otroligt rädda om. Det är basen för vår välfärd och hela vår ekonomi. Växterna skapar syre genom fotosyntesen. Bin och humlor ser till att träden pollineras och får frukt. Våtmarker och rullstensåsar, som Badelundaåsen som du står på nu, renar vatten. Kolla in vattenkällan och den gamla brunnen.


Kolmila

Checkpoint 198 - Kolarkoja

Bergslagens alla hyttor och smedjor krävde mycket träkol. Det var kolarens uppgift att på hösten resa några kolmilor (bild 1) av ved och kolstybb, tända dem och sedan vakta dem dygnet runt under ett par veckor. Veden blev till kol genom att utan tillgång till syre hettas upp utan att brinna. Kolaren och hans medhjälpare bodde i en kolarkoja (se lämningar i bild 2) intill milan, där han kunde de ha uppsikt över kolmilan genom dörren eller en fönsterglugg. 

Den här gropen är resterna efter en kolarkoja, strax sydost härom finns en kolbotten där en av kolmilorna låg.