Nyheter

Anslag vid checkpoints i Delsbo

Vid några av våra checkpoints i Delsbo sitter det anslag med tips och kuriosa kring respektive checkpoint.

Checkpoint 111

anslag-cp111

Tips: Fortsätt på elljusspåret mot Svågan och norr om skidbron över Svågan finns riklig förekomst av skavfräken = skäfte i brinken ned mot Svågan. Nedtill i brinken finns den stora ormbunken strutbräken. Med lite tur kan den lilla och ovanliga skuggviolen hittas nere bland skavfräknen. I brinken lite längre upp mot vägbron kan trolldruva och tibast påträffas. 

Uppgiftslämnare: Arnold Larsson Bjuråker 


Checkpoint 112

Tips: Vid lågvatten, när den sandiga och lite gyttjiga botten blottläggs, kan man från Svågans mynning och ned förbi Per-Olsudden, påträffa en rad småväxta arter som strandranunkel (med gula blommor), sylört (med små vita blommor), tretalig- och kors-slamkrypa (båda med obetydliga blommor) och kryptogamerna vekt och styvt braxengräs (båda saknar alltså blommor). Även lite större örter som t.ex. vattenpilörtfackelblomster och grönskära kan ses här.

Uppgiftslämnare: Arnold Larsson, Bjuråker


Checkpoint 129

Hej och välkomna till checkpoint nr 129!

Här finns det så kallade skidmuséet och gamla jordbruksredskap med tillhörande häst och körkarl.

Skidmuséet har uppförts av Jan Persson, som äger marken runt omkring, har själv varit skidåkare i unga år och åkt med bl.a DalleJohansson. Jan började ordna med utställningen 2012 och via kontakter samlat utrustning från gamla skidlegendarer i Delsbo IF, som var etablerad stor skidklubb på 60- 80-talet. 

Här finns skidor från bl.a Erik Bergman som redan på 40-talet åkte med sk råttefella-bindning. Jan har efter flera kontakter samlat på sig skidutrustning från Dalle Johansson, Vasa-loppssegraren från 1961, Eva Olsson, Tomas Magnusson och Jörgen Brink (Vasaloppssegrare x3). Nu i dagarna så är även skidor från Ebba Andersson och brodern Fredrik på gång att införlivas i samlingen.


Torbjörn Nilsson, OK Dellen