Nyheter

Hölick – en del av Sveaskogs Ekopark Hornslandet

holick hudik holick hudik
En rolig nyhet till 2023 års Hittaut-projekt i Hudiksvall är att vi återigen kan hälsa våra deltagare välkomna till Hornslandet och Hölick för andra året i rad. Detta tack vare ett nyttjandeavtal mellan Hudiksvalls OK och Sveaskog. Här kan du läsa mer om ekoparken och avtalet med Sveaskog som gör det möjligt för fler att orientera sig fram i denna unika natur.

Ekoparken bildades 2004 och består av 6 700 ha mark med en säregen och värdefull natur. Karakteristiskt är klapperstensfälten och den brandpräglade kusttallskogen. Inom detta område har nu Hudiksvalls OK skrivit ett nyttjandeavtal på 5 år med Sveaskog. 

- Det är en fantastisk möjlighet att få nyttja ett sådant stort och intressant orienteringsområde, säger ordföranden Johan Sidenvall. Och att det bara är en markägare har ju förenklat processen avsevärt. En extra klausul finns dock utifall att det inom dessa 5 år blir en nationalpark av delar av Ekoparken. Utöver nyttjandeavtalet har också Länsstyrelsen Gävleborg beviljat tillstånd att arrangera Hittaut 2022 och 2023 i Hölick naturreservat, en av fem naturreservat som inryms i ekoparken. Så på årets hittaut-karta kommer en extra informationsruta att finnas över vad man ska tänka på som besökare i ett naturreservat. Som har lite mer begränsningar än vad allemansrätten har.

- Vi är otroligt glada över samarbetet mellan Hudiksvalls OK, Sveaskog AB och Länsstyrelsen Gävleborg i den här frågan, säger ledamot Catherine Vennberg, en av de som arbetat med samarbetsavtalen för orienteringsklubbens räkning. - Inte bara för vår egen ordinarie verksamhet, utan även att vi ger våra hitta-utare möjlighet att få tillgång till ett nytt spännande område att besöka. Och passa på att inte bara leta checkpoints när ni är ute på Hornslandet, utan njut även av badstränderna, övriga naturreservat, fisket, caféerna, restaurangerna och gårdsbutikerna, tipsar Catherine Vennberg.

Övrigt: Under vintern 2022 hade Ekoparken haft besök av ca 1 200 renar från Jijnjevaerie sameby för vinterbete. Senast det var aktuellt var vintrarna 2007 och 2008, då det var svårt med vinterbetet i norra Jämtland.  

Mer info om Sveaskogs Ekopark Hornslandet: https://www.sveaskog.se/upplev-naturen/besoksomraden/ekopark-hornslandet/

Tänk på detta när du kör Hittaut på Hölick:

Inom Hölicks naturreservat är det INTE tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik
  • Tälta mer än en natt på samma plats
  • Ta ved eller elda på annan plats än av Länsstyrelsen iordningställda rastplatser
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
  • Göra inskrift eller flytta och bortföra sten
  • Rida eller cykla på annat än på vägar avsedda för motortrafik.