Nyheter

Välkommen till Pellasgården på Kolarberget

pellas2 pellas2
På premiärdagen för Hittaut - torsdag den 13 maj håller Pellasgården öppet för alla Hittaut:are! Friluftsfrämjandet är på plats i Pellasgården på berget från kl 10.00. Tänk på att hålla avstånd! Kombinera ett besök med att leta checkpoints på Kolarberget där det i år finns ett helt gäng med checkpoints.


1946 bildades bildades Skid- och Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Delsbo, under ordförande av köpmannen Oscar Ohlsson. Redan på första mötet kom förslaget att uppföra en skidstuga, lämpligtvis på utsiktsplatsen på Kolarberget.


Erik Sjöblom i Svedja, Bobygden, sålde den äldsta av byggnaderna vid Pellasgården i Svedja för 4000 kr till Främjandet. Byggnaden härstammar med stor sannolikhet från slutet av1600-talet.

Hans Brodén i Lund, Delsbo upplät mark på Kolarberget och dit forslades sedan med stor möda allt timmer med släpfora och häst på vintern uppför Kolarberget.

Oscar Ohlsson inspekterar


Pellasgården invigdes 18/10 1953 av Främjandets direktör, friherre S.M. Fleetwood.

Invigningen blev en högtidsdag för hela bygden med medverkan av lottakåren, Dellenbygdens spelmanslag och Delsbo manskör.


Pellasgården blev sedan ett populärt utflyktsmål för skolklasser, föreningar och allmänhet. Där har bedrivits barnskidskola, mulleverksamhet, gudstjänster och gökotta med Filadelfiakyrkans kör i många år. Önskedrömmen för ordföranden Oscar Ohlsson (Sko-Oscar, Stuggens-Oscar) var en slalombacke på Kolarberget! Oscar satt som ordförande i 33 år till 1978, då fyllda 81 år.


Pellasgården håller öppet för Hittaut:are den 13 maj

På premiärdagen - torsdag den 13 maj håller Pellasgården öppet för alla Hittaut:are! Friluftsfrämjandet är på plats i Pellasgården på berget från kl 10.00. Tänk på att hålla avstånd! Kombinera ett besök med att leta checkpoints på Kolarberget där det i år finns ett helt gäng med checkpoints.


Vill du besöka Pellasgården en annan dag under Hittaut-säsongen?

Pellasgården lånas ut till intresserade mot frivillig ersättning. Bokning sker via Frendo i Delsbo, där nyckel finnes. 


pellas