Nyheter

VIKTIG INFORMATION HILLSTA CHKP 72-79

Det pågår gallring i skogen väster om Hillsta/Nansta. Detta berör främst checkpoint 74 som ligger inom nygallrat område. Det kan även förekomma skogsmaskiner i området, samt att vägen som går i södra delen av kartan är stängd för biltrafik!

I närheten av checkpoint nummer 74 på Hillstakartan (söder om väg 84/Näsviken), väster om byarna Hillsta/Ystegården och Nansta så pågår det gallringar i skogen. Vi ber er därför iakta försiktighet om ni besöker detta område, då det kan förekomma skogsmaskiner i området.

Det kan även bitvis vara lite svårt att ta sig fram.

Vägen i söder - biltrafik förbjuden!

Den väg som går i södra delen av kartan Hillsta (skogsväg markerad med rött på kartan nedan) är längre inte lämplig att köra in med bil på. Vägen är bitvis omöjlig att köra på - så testa inte detta! Dessutom är det en privat väg för de boende i Nansta, så den P-plats som finns markerad vid checkpoint nummer 73 får inte längre användas!

Att markera ut denna p-plats var ett misstag från oss i Hittaut-organisationen/kartgruppen och vi ber om ursäkt för detta.

Vi ber er respektera de boendes önskemål om att inte köra bil på vägen!
Det går istället bra att parkera vid golfbanan i Nansta, eller i Hillsta.
hillsta