Nyheter

Lägg gärna in er adress!

Hjälp oss så att priserna hamnar rätt!

Varje månad lottar vi ut fina priser bland er deltagare. Dessa finns att hämta ut på släppet som ofta är i anslutning till vinstdragningen. Har man inte möjlighet att hämta ut det då skickar vi priset med post till dig. Men för att detta ska vara möjligt behöver vi veta vilken adress priset ska skickas till. Många deltagare har inte lagt in någon adress under sin profil. Vi skulle vara mycket tacksamma om ni kunde göra det så vi vet att priserna hamnar rätt. Lägg till din adress under "Mina uppgifter". Tack!