Nyheter

Nytt förbjudet område!

förbjudet område förbjudet område
Se hit alla hittaut-deltagare!

Den digitala kartan är uppdaterad med ett nytt förbjudet område - se bifogad bild. Det gäller alltså vägen in till Slögestorp som det är rött raster ritat över. Alla ni som använder er av papperskartan får själva notera detta och välja en annan väg in till dessa checkpoints. Vänligen respektera detta och visa hänsyn till de som bor i området. Tack för förhand!