Nyheter

Ras vid Checkpoint 101 - Iaktta Försiktighet

Checkpoint101 Checkpoint101
Utklipp av Checkpoint 101
Det har skett ett ras av punkthöjden som checkpoint 101 vid Vidablick har varit placerad på.

Checkpointen har nu hämtats och flyttats en bit in till den nya kanten som har bildats. Vi bedömer att checkpointen sitter bra som den gör just nu men iaktta försiktighet så att det inte sker några olyckor. Förhoppningsvis sker det inga nya ras men meddela gärna jonkoping@hittaut.se om så är fallet.