Nyheter

Junisläppet på gång

Lite initiala problem med att får ordning på de nya checkpointarna samt kartorna. Ny borde allt vara OK.

Lite initiala problem med att får ordning på de nya checkpointarna samt kartorna. Ny borde allt vara OK.