Nyheter

Tryckfel checkpointbeskrivningen chp 67

Namnlös design(2) Namnlös design(2)

I beskrivningen på den tryckta kartan för checkpoint 67 är den markerad som röd svårighet, placering Wellness studio. Rätt beskrivning ska vara grön svårighet, placering Hälsokraft, som framgår på den digitala kartan.