Nyheter

Vinstdragning #1 2018

Vinstdragning #1 2018 är gjord. Se vilka som har vunnit.
Den första vinstdragningen har varit i hittaut 2018. Vi säger grattis till de lyckliga. Nästa chans att vinna är när projektet slutar den 4 november. 
Varje registrerad checkpoint ger en lottsedel så registrera på.

Wellness Studio - en månads medlemskap
Björn Nilsson
Stig Nydahl
Ellen Håkansson
Per-Inge Eriksson
Mats Jönsson
Johan Sernelin
Eva Rosén

Eriksberg - presentkort
Thomas Rydén
Birgitta Andersson
Agneta Svenningsson
Bengt Lindblom
Julia Bertilsson
Thomas Persson
Britt Gårdesten
Filippa Mattsson
Lars Svensson
Helen Nilsson

COOP - presentkort
Lars Olsson
Jim Örmgård
Ingegerd Olofsson
Ingrid Grunditz
Bo Jonsson

Vinnarna är kontaktade via e-post.