Info om checkpoints

Checkpoint levels - Katrineholm

Grön = Mycket lätt checkpoint i direkt anslutning till stig eller väg. De flesta av våra gröna checkpoints kan nås med cykel, barnvagn och rullstol.

Blå = Lätt checkpoint några meter från stig eller väg.

Röd = Medelsvår checkpoint i terrängen i närheten av stig eller väg.

Svart = Svår checkpoint i terrängen. Kompassgång rekommenderas!

Vid alla checkpoints finns en hittaut-dekal samt:
  • Dekal med checkpoint-nummer.
  • Dekal med två kodbokstäver, som du registrerar för att vara med och tävla

Våra partners