Nyheter

Släpp Morga Hage och vinstdragning juli

Kungshamn-Morga Kungshamn-Morga
Naturreservatet Kungshamn-Morga sträcker sig längs gamla E4:an mellan Flottsund och Moralund
15 nya checkpoints i Morga Hage. Vinnare i julidragningen. Cykelcheckpoints - en påminnelse.


Extrasläpp Morga Hage

Vårt andra extrasläpp är nu igång i området Morga Hage, nytt för vårt Hittaut i år. Området utgör den södra delen av det stora naturreservatet Kungshamn-Morga som sträcker sig från södra Uppsala längs väg 255 (gamla E4:an) ner till Morga-området. Marken ägs av Stiftelsen Friherre Cederströms Minne som välvvilligt låter oss besöka reservatet via 15 nya checkpoints.

Du når området bäst genom parkeringen Turelund.

Du kommer se att kartan för Morga Hage på Hittaut-kartan skiljer sig från den i appen, då den i appen är uppdaterad med förändringar som skett i terrängen. Främst bör du notera att kartan i appen visar att mycket av den låglänta marken mellan de fina höjderna är grönstreckad, dvs det finns hinder på marken som i huvudsak utgörs av kullfallna träd. Så kanske bäst att undvika dessa områden!

En uppdaterad karta för egen utskrift finns här.

Vinstdragning juli

Bland de som fram t o m 30 juni tagit minst tio checkpoints drar vi i helgen 12 vinnare som får presentkort hos ICA Kvantum, Knivsta Hushållsservice, Knivsta Bageri & Konditori och Knivsta Stenugnsbageri. Presentkort kan hämtas hos resp företag fr o m måndag 3 juli.

Vinnarna hittar du  under Vinstdragning.

Cykelcheckpoints - en påminnelse

Glöm inte att ta de femton cykelcheckpoints som är utplacerade från Knivsta och sydväst mot Mälaren! En fin cykelrunda på ca 30 km väntar på dig! För att delta i slutdragningen av priser i november måste du ha registrerat dessa och totalt minst 150 checkpoints.

Ett extra motiv för att ta dessa utgörs av Ekhamns Gård frågor vid checkpoints 175-177 som sitter på deras marker. De lottar ut ett mycket speciellt pris bland de som lyckas svara rätt på frågorna.