Nyheter

Checkpointsläpp vid Rosenkällasjön, Linköping

Rosenkällasjön_191026.jpg Rosenkällasjön_191026.jpg
Rosenkällasjön. Foto: Helena Holm
Idag, 1 juli, släpper vi 8 nya checkpoints vid Rosenkällasjön.

Välkomna att njuta av fågellivet, fikaplatserna, fornlämningarna och skogen runt Rosenkällasjön.

Rosenkällasjön ligger i Tinnerö eklandskap. Sjön återskapades hösten 2004 efter att ha varit helt igenvuxen i mer än hundra år. I området finns även ett flertal välbevarade fornlämningar i form av boplatser, gravfält och fornåkrar, främst från järnåldern. 

Lycka till alla!

Skribent: Hittaut Linköping