Checkpointbeskrivning

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en tvåbokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.


Svårighetsnivåer

Grön = mycket lätt, kan oftast nås med barnvagn

Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen


Checkpointsläpp

Säsongens checkpoints släpps 1 juni, 1 juli, 1 augusti och 1 september.


Checkpointbeskrivning

Här finns beskrivningarna av våra checkpoints. Bra att titta på när man är nära för att hitta rätt. Ta hjälp av svårighetsgraden och kolla om man tar sig nära på hjul.

Checkpointbeskrivning 2024

CHECKPOINTKOORDINATER

Här är alla koordinater till alla checkpoints i en GPX-fil för den som vill ladda ner det till sin gps. 

Och här finns koordinaterna i en vanlig textfil.


Våra partners