Checkpointbeskrivning

2024 års HittaUt omfattar 9 olika områden med totalt 193 checkpoints. 97 av dessa "släpps" (är markerade i terrängen och möjliga att registrera)  från och med 12 maj.

Älvdalens IF Orienteringsklubb är liksom tidigare medarrangör och två av områdena finner Du norr och öster om Älvdalens centrum. Det fina området öster om centrala Älvdalen är f.ö. helt omritat och aktuellt inför den här hittaut-säsongen.

Den 1 juni räknar vi med att samtliga områden är snöfria och då släpps bl. a. Grönklitt med ett utmanande område från SM-stafetten i september 2022.

Den 1 juli och 1 augusti släpper vi ytterligare ett antal.

I terrängen är varje checkpoint markerad med en c:a 1 meter hög aluminiumstolpe.

På stolpen finns den speciella hittaut-dekalen,  checkpointens nummer samt två kodbokstäver som Du skall ange då Du registrerar checkpointen.

För att stolpen ska vara lättare att upptäcka i skogsterräng, kan den vara försedd med en liten orange-vit skärm eller ett orange plastband.

På alla stolpar finns lappar med QR-kod till Hittaut-Moras swish-konto dit Du kan sända en slant om Du vill stödja projektet.

Det finns även en lapp med QR-kod till Naturskyddsföreningens webbsida där info finns om en del natur- och kultur som anknyter till området där stolpen finns. 

Här nedan finns bl. a. beskrivning som berättar vid vilket terrängföremål som checkpointen finns och vilken svårighetsgrad den har.


MÅNADSSLÄPP. Viktig information!

Årets alla 193 checkpoints är liksom tidigare tryckta på kartorna redan från början. Liksom tidigare är också bara en del (de med nummer under 100) utsatta i terrängen och registrerbara fr.o.m. startdagen 12:e maj.

De checkpoints som har månadsförkortningarna ”jun”, ”jul” eller ”aug” före numret, sätts ut och blir möjliga att registrera först den 1:a juni, 1:a juli respektive 1:a augusti. 

Exempel: Checkpoint nr 80 kan Du hitta och registrera redan 12:e maj, men checkpoint nr 150 kan Du hitta och registrera först fr.o.m. 1:a juli.

Svårighetsnivåer

Grön = mycket lätt, kan ofta nås med barnvagn och rullstol

Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

CHECKPOINTBESKRIVNING

Ladda ner beskrivning här.

CP-beskrivningar, koordinater mm HittaUt 2024


CHECKPOINTKOORDINATER

För checkpointletare som använder geo-caching eller bara är nyfikna på checkpointens gps-läge finns här nedan möjlighet att ladda ner koordinaterna i två olika koordinatsystem och två olika filformat.

wgs84-koordinater, textfil

wgs84-koordinater, pdf-fil

Sweref-koordinater, textfil

Sweref-koordinater, pdf-fil-

Våra partners