Nyheter

Onsdagkväll 1 juli kl 18:00 - eftersläpp av 15 checkpoints i Hittaut Mora.

Onsdagkväll 1 juli kl 18:00 sker ett eftersläpp av 15 checkpoints i Hittaut. Samtidigt ordnar vi en "träff" med samling vid Skuru som start- och målplats för några OL-banor mm. Se PDF-filen. Vi samlas glest med 2 m lucka (4 m2/person) vid Skuru (6 km NV Vasaloppets Hus längs Vasaloppsvägen). Då sker eftersläppet i Långlet-skogen av 15 Checkpoints vars koder sen kan registreras. Tre banor finns även mellan olika Checkpoints att pröva på för den som vill. Instruktion om orienteringsteknik och aktiviteter i klubben ges. Två nya "hemliga" Checkpoints presenteras. Det blir säkert "race" till checkpoints!