Nyheter

Tomteland i Mora är förbjudet område för Hittaut-are !!!

Mörkgrön färg på kartan betyder "tomtmark", dvs. förbjudet område.

Det är alltså inte tillåtet att gena genom Tomteland. Avskärmande snitsling och förbudsskyltar kommer att sättas upp.

Visa hänsyn mot Tomten och hens familj!