Om checkpoints

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en aluminiumstolpe eller plastskylt med rosa Hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt Hittautkonto på hemsidan eller i appen. 

Ibland kan checkpointen vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

När du hittat checkpointen kan du skriva in bokstavskoden i appen eller i sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan för att senare registrera den på ditt Hittautkonto.

Checkpointstolpe


Checkpointsläpp

Vissa checkpoints sitter ute från säsongens start och går att registrera på en gång, medan andra sätts ut till så kallade checkpointsläpp och öppnar för registrering vid en given tidpunkt lite senare under säsongen. Det framgår tydligt på papperskartan om utmarkerade checkpoints öppnar vid ett senare datum. På hemsidan och i appen dyker nya checkpoints upp först när de öppnat för registrering. Håll utkik efter våra planerade checkpointsläpp så missar du inga nya checkpoints!


Checkpointbeskrivningar

Här kommer pdf-filer med alla checkpointbeskrivningar att finnas.


Svårighetsgrad och tillgänglighet

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad och tillgänglighet respektive checkpoint har:

Svårighetsgrader

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

De olika svårighetsgraderna förklaras nedan.


Grön: Mycket lätt

Gröna checkpoints är placerade i terräng med tydliga och sammanhängande ledstänger så som vägar, stora stigar och öppen mark som du kan följa. Checkpoints kan placeras vid stigkorsningar, vägförgreningar, ledningsstolpar, byggnader, bäckslut och andra tydliga terrängföremål.

kartklipp_grön_checkpoint


Blå: Lätt

Blå checkpoints är placerade i något svårare terräng, men framkomligheten är fortfarande god. Du kan följa ledstänger så som vägar, stigar, staket, vattendrag och öppen mark mellan olika checkpoints. Checkpoints kan placeras vid svårare terrängföremål, tex högst upp på en tydlig höjd, vid en tydlig sten eller brant. Det finns alltid någon typ av ledstång i närheten av kontrollen (ca 100 m) att gå ut till om du skulle tappa bort dig. Där kan du finna var på kartan du är och göra ett nytt försök att gå in till checkpointen. 

kartklipp_blå_checkpoint


Röd: Medelsvår

Röda checkpoints är placerade i terräng som är lättframkomlig med tydliga detaljer i terrängen. Checkpoints kan placeras vid svårare terrängföremål, tex tydliga sänkor och åsar, höjder, branter och stenar. Det finns alltid tydliga detaljer i terrängen i närheten av kontrollen (ca 200 m) där du kan läsa in dig. Använd dem för att få en tydlig ingång till checkpointen eller för att hitta var du är ifall du skulle tappa bort dig. Inläsningspunkterna kan vara större höjder, sankmarker eller liknande.

kartklipp_röd_checkpoint


Svart: Svår

Svarta checkpoints kan vara placerade i alla typer av terräng. Det kan vara terräng med mycket detaljer eller få detaljer. Det är bra om du behärskar att läsa kartans kurvbild (höjdskillnader) och har en kompass till hands för att kunna hålla rätt riktning. Checkpoints kan vara placerade vid alla typer av detaljer i terrängen. Avståndet till tydliga inläsningspunkter kan vara större än på övriga svårighetsnivåer. 

kartklipp_svart_checkpoint

Våra partners