Nyheter

Kontroll 29 Ändrad

Pinne för kontroll 29 sitter i diket SÖDER om skogsvägen pga vindfällen

Tyvärr har stormen Alfrida ställt till det för Kontroll 29. Vi har blivit tvungna att sätta kontrollen söder om skogsvägen pga vindfällen