Nyheter

Flyttad checkpoint

OK Rodhen OK Rodhen
Flyttad checkpoint
Checkpoint nr 55 har vi tyvärr tvingats flytta.

På grund av åverkan på checkpoint nr 55 vid två tillfällen genom att avlägsna stolpen har vi nu valt att flytta checkpointen till närliggande plats.

Skribent: Jessica Söllvander