Nyheter

Tack för i år!

Tack till alla deltagare och sponsorer som varit med på årets Hittaut i Östhammar! Utan er blir det ingen Hittaut!

SKB Svensk kärnbränslehantering  •  Östhammars kommun  •  Länsförsäkringar • HARGS BRUK AB • HJ Consulting Group AB • B-O Johansson Entreprenad och Transport AB • Österby Däck och Allservice AB • Firststop • Rely IT • AB Karl Hedin • ML SERVICE • ÖSTRA UPPLAND • BOLIST Alunda • ICA Supermarket Alunda • Solhaga maskin & lantbruk • Stefan Söllvander ELKRAFT SKOG & BYGG UNDERHÅLL • Alunda Församling • Forsmarks IF • Melins Cykel & Sport Östhammar • Forsmarks Wärdshus • Roslagensgolv • Kontorshuset • Spelkiosken

Skribent: Jessica Söllvander