Nyheter

Checkpoint nr 6 och 12

Många har haft svårt att hitta checkpoint 6 och 12. Vi vill upplysa om att nr 6 sitter vid norra entrén i ringen, vilket är entrén till Ungdomens hus. Den sitter på en stolpe i väggen till vänster om entrén. 

Nr 12 har blivit saboterad flera gånger och är nu markerad med en trästolpe som sitter intill ett träd i stigförgreningen. Den kan därför vara svår att se.