partners/sponsorer

⇦ Tillbaka

Vill du bidra till bättre folkhälsa?

Hittaut är Svenska Orienteringsförbundets friskvårdssatsning som riktar sig till allmänheten. Hittaut är en populär form av fysisk aktivitet där du med hjälp av karta letar checkpoints i din omgivning. Projektet startade 2008 och växer år för år. Hittaut är gratis för deltagaren och drivs ideellt av den lokala orienteringsklubben och möjliggörs tack vare stöd från sponsorer och partners. Vill du också bidra till Hittaut och associeras med en av Sveriges största friskvårdssatsningar? Vill du stötta lokalt eller gå in som Hittauts huvudpartner nationellt? Kontakta oss och diskutera partnerskap: hittaut@orientering.se.

Olika möjligheter att få synas lokalt i samband med Hittaut

  • annons på papperskartan, som delas ut gratis till ortens hushåll.
  • logotyp på vår hemsida och i appen.
  • sponsrade checkpoints med logotyp i terrängen och på hemsida/i app.
  • sponsrad checkpoint vid butik/kontor/sevärdhet.
  • redaktionellt material i digitalt nyhetsbrev till ortens deltagare.
  • logotyp i de nyhetsbrev som arrangören skickar ut till ortens deltagare.
  • möjlighet att stå som värd för en Hittaut-träning eller ett checkpointsläpp.
  • Friskvårdsutmaningen för alla anställda.
  • taggas i inlägg i Hittautprojektets sociala medier.
  • möjlighet att bidra med vinster till den lokala tävlingen för att på så sätt få marknadsföring för sin produkt/tjänst.
Att stötta Hittaut är ett viktigt bidrag till svensk folkhälsa

Hittaut är ett bidrag till Sveriges folkhälsoarbete som syftar till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Att ta sig ut och upptäcka sitt närområde och samtidigt få motion går i linje med folkhälsopolitikens målområde 5: boende och närmiljö samt 6: levnadsvanor. Genom att fler orienteringsklubbar får stöd att arrangera Hittaut ökar vi tillgängligheten till vår hälsofrämjande aktivitet Hittaut. Hittaut främjar människors handlingsutrymme då det inte finns några öppettider att anpassa sig till. Vi hoppas att kicken av att hitta checkpoints genererar en stärkt vilja och lust att vistas utomhus och upptäcka närområdet.

Övriga vinster med Hittaut

Gömda pärlor. Som partner har ni möjlighet att påverka var checkpoints ska placeras. Kanske finns det naturfenomen, offentlig konst eller kulturhistoriskt intressanta platser som få känner till? Nio av tio deltagare uppger i vår deltagarenkät att de genom Hittaut upptäcker nya platser i sitt närområde.

Nya möten. Med Hittaut får deltagarna en anledning att ta sig till områden de annars inte skulle besöka. I och med det kanske de även träffar personer som de annars inte skulle komma i kontakt med. Kanske motbevisas någon förutfattad mening.

Alla kan delta. Hittaut är gratis och tillgängligt dygnet runt under säsongen. Vissa checkpoints är tillgängliga med rullstol, barnvagn och cykel.

Detaljerad stadskarta. Hittaut omfattar oftast ortens centrum, bostadsområden och närskogar. Passa på att nyttja den detaljerade orienteringskartan även för andra ändamål. 

RESULTAT

Hur gick det förra året? Vilka är det som deltar i Hittaut? Får Hittaut fler att röra sig mer? Återkommer deltagarna från år till år? Läs summeringen av säsongen 202220212020 och 2019 utifrån deltagarstatistik och en enkät.